English
اطلاعات تماس
 
همراه: ۰۹۱۲۲۱۸۵۱۰۷
نمابر: ۲۲۷۴۲۷۵۶
تلفن: ۸۱۰۳۲۳۲۴
آدرس دبیرخانه: تهران - خیابان کریم خان زند نبش دکتر عضدی شمالی (آبان سابق) ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی طبقه سوم شمالی اتاق ۳۰۶
پست الکترونیکی: info@isca.ir
کد پستی: ۱۹۹۷۸۳۶۴۹۶
هفتمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور
همایش سمپوزیوم مشتری مداری و رضایت مندی مشتری نوین با حمایت انجمن علمی بازرگانی ایران مورخ 27 آذر 98 در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می گردد.

آرشیو کنفرانس ها و همایش ها
اولین رویداد مشاوره به کسب و کار
سمنیار آموزشی چالش ها و فرصت ها جهت حضور در بازار اوراسیا

آرشیو سمینارها و سخنرانی ها
موافقت نامه اوراسیا
اخبار روز

آرشیو اخبار روز
معرفی کامل انجمن

انجمن بازرگاني ايران مؤسسه اي غيرانتفاعي است كه به منظورگسترش و پيشبرد و ارتقاي علم ، وتوسعه كمي وكيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امورآموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مرتبط و نیز گردهمایی تجار،بازرگانان و صاحبان اندیشه جهت انجام تحقیقات علمی و فرهنگی ،همکاری با نهادهای اجرایی و نهایتا ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی با كسب مجوز ازكميسيون انجمنهاي علمي ايران وابسته به وزارت علوم،تحقيقات وفناوري ، در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ تأسيس و تحت شماره ۱۴۹۱۲ دراداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري به ثبت رسيده است.

 

 

شناسنامه انجمن

انجمن بازرگانی ایران مؤسسه ای غیرانتفاعی است كه به منظورگسترش و پیشبرد و ارتقای علم، وتوسعه كمی وكیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امورآموزشی و پژوهشی در زمینه های مرتبط و نیز گرهمایی تجار ،بازرگانان و صاحبان اندیشه جهت انجام تحقیقات علمی و فرهنگی، همکاری با نهادهای اجرایی و نهایتا ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی با كسب مجوز ازكمیسیون انجمنهای علمی ایران وابسته به وزارت علوم،تحقیقات وفناوری، در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ تأسیس و تحت شماره ۱۴۹۱۲ دراداره ثبت شركتها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.